About

De Franse schilder met Cubaanse achtergrond, Raoul Martinez (Parijs, 1876 – Parijs, 1974), woonde en werkte gedurende lange perioden in Nederland. Zijn schilderijen zijn in verschillende Nederlandse musea vertegenwoordigd en hij had hier tientallen exposities. De solo-tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag in 1956 bezocht ik omdat ik zijn werk zeer waardeerde en de schilder had leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. Sindsdien zochten mijn man en ik Martinez verscheidene keren op in Parijs of kwam de kunstenaar ons in Nederland bezoeken als hij hier bij vrienden logeerde.

Zijn schilderijen hebben hun waarde voor ons steeds behouden wat mij destijds stimuleerde het initiatief te nemen tot een tentoonstelling van zijn werk. De expositie vond plaats in het Museum de Wieger te Deurne eind 1999. Deze werd begeleid door een catalogus (65 blz.).

Om de belangstelling voor het werk van Raoul Martinez in de toekomst te ondersteunen, licht ik op deze site zijn oeuvre toe met een samenvatting van de catalogus die in een kleine oplage wordt herdrukt en kan worden besteld.

Advertisements